سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مهندس سعید حیدری - مدیرعامل سیمان سبزوار

مهندس سعید حیدری به سمت مدیر عامل سیمان سبزوار انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مهندس سعید حیدری به عنوان مدیر عامل سیمان سبزوار انتخاب گردید.


از سوابق کاری ایشان ‌می توان به ریاست هیات مدیره سیمان خزر ، مدیر امور مجامع و سهام هلدینگ فارس و خوزستان، معاونت مالی و اداری سیمان ساوه و سیمان گیلان سبز و همچنین مدیر مالی شرکت سیمان تجارت مهریز اشاره نمود.
گفتنی است،مهندس حیدری پیش ازاین بعنوان عضو هیات مدیره و از خرداد ماه سال جاری در سمت قائم مقام مدیر عامل با سیمان سبزوار همکاری داشته است.

اسکرول به بالا