سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع عمومی سیمان سبزوار

مشاهده آنلاین مجمع روز یکشنبه مورخه سوم خردادماه ۱۴۰۳

اسکرول به بالا