سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مدیرعامل جدید بنیان بتن سبزوار

مدیر عامل شرکت بنیان بتن سبزوار معرفی شد


به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مهندس حمید اعتباری بعنوان مدیر عامل جدید شرکت بنیان بتن سبزوار معرفی گردید.
گفتنی است شرکت بنیان بتن سبزوار از زیر مجموعه های هلدینگ سیمان لار سبزوار می باشد.

اسکرول به بالا