سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مدیر عامل جدید شرکت بنیان بتن سبزوار انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مهندس فرزاد فرهمند به عنوان مدیر عامل شرکت بنیان بتن سبزوار انتخاب و معرفی گردید.

گفتنی است بنیان بتن سبزوار از زیر مجموعه های هلدینگ صنعتی سیمان لار سبزوار می باشد..

اسکرول به بالا