سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان سبزوار

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سيمان لار سبزوار

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایرتوضیحات: ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع مي باشد.

اسکرول به بالا