سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

meeting-2

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سيمان لار سبزوار  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   ۵۹۹,۴۲۵,۵۷۹,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   ۳,۱۵۸,۳۷۲,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:   ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۱۵۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:  ۳,۱۵۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
ضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در راستاي اجراي مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاهاي ايراني مصوب ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي
توجه سهامداران به افزايش هزينه استهلاک شرکت با فرض انجام افزايش سرمايه نسبت به حالت عدم انجام افزايش سرمايه مندرج در بيانيه ثبت جلب مي نمايد.
خاطر نشان مي‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداكثر تا ۶۰ روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
اسکرول به بالا