سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

6th Day

ششم دیماه سالروز تأسیس سیمان سبزوار را گرامی می داریم

به مناسبت سالروز تاسیس سیمان سبزوار

در صفحه شش خراسان روزنامه صبح ایران امروز مورخ  ۹۵/۱۰/۰۶ بخوانید.

روزنامه خراسان - به مناسبت سالروز تأسیس سیمان سبزوار
روزنامه خراسان – به مناسبت سالروز تأسیس سیمان سبزوار
اسکرول به بالا