سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

Sabzevarcementpic2

ششم دیماه، سالروز تأسیس سیمان سبزوار گرامی باد.

تصویر سالروز تاسیس سیمان سبزوار
سالروز تاسیس سیمان سبزوار
اسکرول به بالا