سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

سیمان سبزوار و جلسه ی آموزشی؛هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

تصویر برگزاری جلسه آموزشی فشار خون بالا

در راستای اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشارخون برای جامعه کارگری صورت گرفت:

برگزاری جلسه ی آموزشی و هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در کارخانه سیمان لارسبزوار

تصویر برگزاری جلسه آموزشی فشار خون بالا

جلسه ی آموزشی و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشارخون  با حضور مدیر کارخانه ، مدیر اداری ، مهندسان شیفت و کارگران کارخانه جهت هماهنگی بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار در هفته آغازین شروع طرح ملی کنترل فشار خون بالا جهت اطلاع رسانی کمپین جلسه ی آموزشی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در خصوص نحوه اجرای کمپین  با حضور مدیر کارخانه ، مدیر اداری و مهندسان شیفت و کارگران کارخانه سیمان لار سبزوار برگزار شد
گفتنی است این جلسه که در حاشیه بازدید بازرسان سلامت محیط کار معاونت بهداشتی از صنایع مادر برگزار شد، برای گروه هدف کارگران و کارفرمایان در خصوص گروه هدف مشمول بسیج ملی کنترل فشار خون بالا اطلاع رسانی شد و راهنمایی لازم برای مراجعه  به نزدیکترین پایگاه سلامت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و ایستگاه های موقت و سیار در محل سکونت افراد جهت اطلاع از وضعیت فشار خون خود انجام شد.
مهندس امیری مدیر کارخانه با اشاره به  اقدامات شایسته دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی در خصوص ایمنی محیط کار در کارخانه سیمان سبزوار گفت: ما هم به عنوان نماینده جامعه کارگری مثل همه کشور در راستای اطلاع رسانی و شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با این کمپین همگام میشویم.

اسکرول به بالا