سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

سیمان سبزوار برگزار کرد : اولین سمینار آموزشی ساخت و اجرای بتن در هوای گرم

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار اولین سمینار آموزشی ساخت و اجرای بتن در هوای گرم با حضور مدیران کنترل کیفی بتن آماده نیشابور و سبزوار در هتل امیران نیشابور برگزار شد.
گفتنی است این سمینار با هدف ارتقا دانش فنی بتن در منطقه، با سخنرانی مهندس علیرضا رحمتی مدرس دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران توسط سیمان سبزوار برگزار گردید.

اسکرول به بالا