سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

سمینار آموزشی ساخت و اجرای بتن در هوای سرد

سمینار آموزشی ساخت و اجرای بتن در هوای سرد

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار  سمینار آموزشی ساخت و اجرای بتن در هوای سرد با حضور مدیران کنترل کیفی بتن آماده شهرستان های  سبزوار و نیشابور در محل هتل امیران نیشابور برگزار شد.
گفتنی است این سمینار با هدف ارتقا دانش فنی بتن در منطقه، با سخنرانی مهندس علیرضا  رحمتی مدرس دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران توسط سیمان سبزوار  برگزار گردید.

اسکرول به بالا