سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

رکورد تولید کلینکر در سیمان سبزوار

رکورد تولید کلینکر در کارخانه سیمان لار سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار این شرکت در ماه گذشته توانست با تلاش شبانه روزی پرسنل ومدیران و حمایت مدیرعامل واعضای محترم هیات مدیره به میزان  103.228  هزار تن کلینکر تولید نماید و بالاترین رکورد تولید ماهیانه کلینکر در طول مدت بهره برداری کارخانه را بدست آورد.
گفتنی است دانش فنی، مواد سازی بهینه و بکار گیری بهترین مواد اولیه و بهره وری از جمله عوامل موثر در کسب این رکورد می باشند.

اسکرول به بالا