سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

راه اندازی دفتر حمل بار سیمان سبزوار و اهدا جوایز امتیازات دوره اول باشگاه رانندگان سیمان سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، اهدا جوایز امتیازات دوره اول باشگاه رانندگان همزمان با راه اندازی دفتر حمل بار سیمان سبزوار و با حضور مدیران ارشد ، قائم مقام محترم مدیر عامل ، مدیر عامل بنیان بتن سیمان سبزوار، مدیریت محترم کارخانه و مدیران محترم منابع انسانی، مالی و فروش انجام گردید.
مهندس علی آبادی مدیر فروش سیمان سبزوار در این باره گفت : این دفتر به منظور هماهنگی و تسهیل امور رفاهی رانندگی راه اندازی شده است و زیر مجموعه واحد لجستیک شرکت سیمان لار سبزوار می باشد.
گفتنی است در این‌مراسم که با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و با محدودیت افراد برگزار شد ، آقای ظریف رئیس محترم انجمن صنفی رانندگان سبزوار و تعدادی از رانندگان محترم ناوگان حمل و نقل سیمان سبزوار نیز حضور داشتند .
در ادامه این مراسم ، اهدا جوایز اولین دوره امتیازات باشگاه رانندگان انجام گردید که این روند بصورت ماهیانه ادامه خواهد داشت.

اسکرول به بالا