سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با مدیریت آموزش و پرورش سبزوار

990223

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار با دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار دیدار کرد.
در این دیدار دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار تاکید داشتند که باید از شرایط ناشی از بحران اپیدمی کرونا به عنوان یک فرصت برای تغییر و تحول در نظام آموزشی استفاده کرد و از پتانسیلهای فضای مجازی در امر آموزش بهره برد.
همچنین مدیر عامل سیمان سبزوار آمادگی این شرکت برای حمایت مادی و معنوی در کمک به خیرین مدرسه ساز را اعلام نمودند و پیشنهاد صندوق نیکوکاری خیرین سبزوار را مطرح نمودند و با تاکید بر گنجاندن موضوعات کاربردی اقتصادی و سرمایه گذاری در سرفصلهای آموزشی به تهدیدهای ناشی از فیلترینگ و استفاده از نرم افزارهای ضد فیلتر برای جوانان اشاره کردند.

اسکرول به بالا