سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

دیدار مدیرعامل سیمان سبزوار با مدیرکل راه آهن خراسان رضوی

دیدار مدیریت عامل با مدیر راه آهن خراسان رضوی
در تاریخ سه شنبه بیستم فروردین ماه ۹۸ و در دیداری که جناب آقای مهندس ضیایی مهر با مدیریت عامل داشتند، ایشان امکانات و شرایط ارایه خدمات راه آهن خراسان به شرکتهای تولید کننده جهت استفاده از حمل نقل ریلی در حوزه داخلی و صادراتی را برشمردند و از برنامه مدیریت سیمان سبزوار به منظور استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن خراسان برای جابجایی سیمان مخصوصا در حوزه صادراتی استقبال و حمایت خود را در راستای حمایت از تولید در سال رونق تولید اعلام داشتند.

اسکرول به بالا