سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

دومین نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته در سبزوار

نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته
نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته

از عموم علاقه مندان دعوت می شود تا در این نمایشگاه که از مورخه ۱۳ الی ۱۷ دیماه برگزار می گردد شرکت نمایند.

مکان: سایت نمایشگاهی سبزوار

اسکرول به بالا