سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

990724

در راستای حمایت از تولیدات داخلی انجام گرفت.

990724

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، این شرکت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تکیه بر تولیدات بومی کارخانه ماشین های الکتریکی جوین ( جمکو) و در سال جهش تولید ، الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه سیمان لار سبزوار را از شرکت جمکو خریداری نمود.
گفتنی است انعقاد این قرارداد در محل کارخانه جمکو با حضور مدیران عامل سیمان سبزوار دکتر علیرضا امیر فراهانی و مهندس رستمی مدیر عامل جمکو انجام گرفت.

اسکرول به بالا