سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر امضای تفاهم نامه سیمان سبزوار

در راستاي اجراي رسالت اجتماعي شركت سيمان سبزوار صورت پذيرفت:

تصویر امضای تفاهم نامه سیمان سبزوار
امضای تفاهم نامه سیمان سبزوار با اداره آموزش و پرورش شهرستان

امضاي تفاهم نامه همكاري شركت سيمان سبزوار با اداره آموزش و پرورش سبزوار و اداره سواد آموزي شهرستان در راستاي استفاده از ظرفيت هاي موجود في مابين طرفين جهت ارتقاء جايگاه خانواده و كاستن آسيب هاي اجتماعي در جامعه.

اسکرول به بالا