سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

خط مشی سیمان سبزوار

خط مشی سیمان سبزوار

شرکت سیمان لار سبزوار متعهد است با تکیه بر قابلیتها و توانایی های خود در زمینه تولید سیمان خاکستری، نیازها و انتظارات ذینفعان خود را در قالب مسئولیتهای حرفه ای و اجتماعی برآورده نماید .این شرکت با ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان و رویکرد تولید و توسعه پایدار ، یکپارچگی و دانایی محوری، چشم انداز خود را تبدیل شدن به یکی از شرکت های برتر در زمینه تولید، حمل و توزیع سیمان  و در نهایت یک هلدینگ بزرگ صنعتی قرارداده است و در این مسیر از طریق استقرار نظام یکپارچه مدیریتی و پیاده سازی و بهره گیری از الگوهای تحول و تعالی سازمانی نظام مدیریت یکپارچه، خود را ملزم به رعایت الزامات، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست و تامین منابع مورد نیاز میداند که به همین دلیل موارد ذیل را برنامه ریزی و اجرا مینماید:

6th Day

رئوس کلی خط مشـی:

استقرار نظام یکپارچه در محدوده کاری شرکت و بهبود مستمر
ارتقاء سطح دانش و آگاهیهای کارکنان از طریق استفاده از فن آوریهای نوین، پژوهش، آموزش و باز آفرینی
توجه جدی به نوآوری و ایجاد محیط مناسب جهت خلاقیت و مشارکت بیشتر کارکنان
توجه به نیازها، الزامات و قوانین مشتری و سایر ذینفعان، همچنین تلاش برای برآورده نمودن آنها
حمایت از کلیه کارکنان در خصوص اطلاع رسانی درحوزه ایمنی و بهداشت شغلی
تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت دستیابی به آنها
برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش بهره وری و ایجاد تحول اداری
پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و آلودگی های زیست محیطی و حفاظت و صیانت از محیط زیست، مدیریت و بهبود ضایعات و پسماندها، کاهش و حذف مخاطرات، حفاظت از سلامت دارائیها و سرمایه های انسانی و ارتقاء عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی و سلامت فردی
استفاده بهینه از کلیه منابع سازمانی شامل نیروی انسانی، تجهیزات، انرژی و منابع مالی

برای تحقق اصول گفته شده در این خط مشی ، شرکت خود را مقید به رعایت الزامات استانداردهای ISO 9001 :2015  ، ISO14001:2015 و ISO 45001:2018 دانسته و تمامی فعالیتهای شرکت را به صورت منظم بازنگری و ممیزی نموده تا مبنایی برای بهبود مستمر و اثر بخشی سیستمهای مدیریت گردد.

مسئولیت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در مرحله اول برعهده مدیریت عامل و مدیران ارشد و در مرحله بعد به عهده کلیه کارکنان شرکت میباشد. 

این خط مشی از طریق سایت اینترنتی سازمان همواره در دسترس عموم قرار داشته و در معرض دید کارکنان در بخشهای ستادی و صف بوده، همچنین به صورت سالیانه با استفاد از بازخوردهای طرفهای ذینفع و نیز عملکرد سازمان مورد بازنگری قرار می گیرد. 

اسکرول به بالا