سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع عمومی سیمان سبزوار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت   ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ   ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ در محل سبزوار خيابان شهيد مطهري حسينيه باقرالعلوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب- دستور جلسه:
* استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
* تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۶/۳۱
* انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
* انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
* تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
* ساير موارد

اسکرول به بالا