سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

با حضور وزیر ارشاد نمایشگاههای کنگره بین المللی سربداران گشایش شد

دو نمایشگاه جانبی کنگره بین المللی قیام سربداران روز پنجشنبه طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سبزوار گشایش یافت.


مدیر نمایشگاههای کنگره بین المللی سربداران به خبرنگار ایرنا گفت: این دو نمایشگاه به منظور معرفی توانمندیهای صنعتی، اقتصادی و میراث فرهنگی شهرستان سبزوار برپا شده اند.
احسان امیری راد افزود: در نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و صنعتی سبزوار ۱۶ غرفه از شاخصترین صنایع و بخشهای اقتصادی شهرستان وجود دارد.
وی ادامه داد: شرکت کابل خودرو، گروه صنعتی عامری، ماشینهای الکتریکی جمکو، شرکت کیمیای خراسان، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری و سیمان سبزوار در این نمایشگاه شرکت کرده اند.
او گفت: در نمایشگاه صنایع دستی و میراث فرهنگی نیز غرفه هایی نظیر نگارگری، تذهیب، معرق روی مس، موسیقی سنتی، تجسمی و گلیم بافی در معرض دید شرکت کنندگان در کنگره سربداران گذاشته شده است.
کنگره بین المللی سربدران از امروز به مدت دو روز در محل دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.

اسکرول به بالا