سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش

3

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش با هدف تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطی مستحکم بین این صنعت و دانشگاه برگزار شد.

2

در این نشست مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی در شرکت سیمان سبزوار حضور ییدا کرده و نیازهای پژوهشی این صنعت را برطرف سازند، همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت سیمان از سوی دانشگاه و نیز مشارکت کارشناسان شرکت سیمان سبزوار در پروژه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مصوبات نشست بود.

3

 

اسکرول به بالا