سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

WhatsApp Image 2020-01-20 at 2.06.19 PM

ثبت افزایش سرمایه و صعود سیمان لار سبزوار به رتبه چهارم در میان شرکتهای سیمانی از نظر سرمایه اسمی

سیمان لار سبزوار چهارمین شرکت سیمانی از نظر سرمایه اسمی شد.

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار – نماد: سبزوا(ذسبزوار)

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-028 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۹۹,۴۲۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۷۵۷,۷۹۸ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۱۵۸۳۷۲ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

لینک دریافت اطلاعیه

اسکرول به بالا