سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل – گروه الف (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار)

تمدید پروانه استاندارد محصولات تولیدی سیمان سبزوار

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه ، هیت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ریال را از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح و سرمایه شرکت مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال منقسم به ۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام که تماما” پرداخت گردیده است.

لینک خبر در کدال

 

اسکرول به بالا