سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

Repairing-Pffiefer

تعمیر و اورهال گیربکس آسیاب های فایفر برای اولین بار در سیمان سبزوار

تعمیرات گیربکس های آسیاب های فایفر برای اولین بار در این شرکت به دست توانمند کارشناسان این شرکت انجام شد.

اسکرول به بالا