سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویب افزایش سرمایه شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار در مجمع فوق العاده مورخ۳۰ شهریور ماه

مجمع عمومی سیمان سبزوار

با این مصوبه سرمایه این شرکت که از شرکتهای زیرمجموعه سیمان لار سبزوار می باشد از یکصد هزار تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
جزییات این افزایش سرمایه پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
روابط عمومی سیمان لار سبزوار

اسکرول به بالا