سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

بیلبورد برگزاری مجمع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت سيمان لار سبزوار 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ درمحل  تالار کاشفي ،مجتمع فرهنگي هنري اسرار   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید.

اسکرول به بالا