سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصمیمات مجمع عمومي عادي فوق العاده

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ درمحل  سبزوار خيابان شهيد مطهري ميدان لاله تالار کاشفي مجتمع فرهنگي هنري اسرار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه :  

اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حميد رضا گنجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای فريدون رحماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای علي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای وحيد خالويي پور  به‌عنوان منشی مجمع .
تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت۲ سال انتخاب گردیدند:
علي اميري حقیقی ۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲
شرکت نويان ايده مهستان حقوقی سهامی خاص ۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵
شرکت تناوب نيرو حقوقی سهامی خاص ۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲
آقاي عليرضا امير فراهاني حقیقی ۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶
آقاي محمد حسين مجيدي حقیقی ۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶
آقاي حسين صالحي مقدم حقیقی ۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱
آقاي وحيد خالويي پور حقیقی ۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴
اسکرول به بالا