سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

وسايل حمل و نقل

شركت سيمان سبزوار در ۷۵ كيلومتري جنوب سبزوار قراردارد و بخش عمده محمولات سيمان را بصورت حمل جاده اي از طريق كاميون تحويل مي نمايد. مشخصات و ظرفيت كاميون هاي حامل سيمان اعم از فله و پاكتي جهت اطلاع خريداران محترم و تنظيم مقادير محمولات خود بشرح زير به اطلاع مي رسد:
• بونکر ۱۸ چرخ : توانايي حمل سيمان فله تاسقف ۲۸ تن را دارد .
• بونکر ۱۰ چرخ : توانايي حمل سيمان فله تاسقف ۱۷ تن را دارد .
• تريلي : توانايي حمل ۲۷ تن سيمان پاکتي را دارد .
•  كاميون (كمپرسي و باري و …)۱۰ چرخ : توانايي حمل ۱۷ تن سيمان پاکتي را دارد .
• كاميون  (كمپرسي و باري و …) ۶ چرخ : توانايي حمل ۱۱ تن سيمان پاکتي را دارد .

حمل سيمان براساس قراردادحمل منعقده في مابين مشتري وشرکت حمل و نقل منتخب وي ، توسط شرکت هاي حمل و نقل مستقر در جوار کارخانه انجام مي گيرد    .
شركتهاي حمل و نقل سيمان بر اساس قرارداد ي كه با مشتري منعقد مي نمايند به نمايندگي از مشتري سيمان مشتريان را از كارخانه تحويل و به مقصد مشتري حمل و تحويل مشتري مي‌نمايند .
دفتر نظارت بر حمل و نقل سيمان كه تحت نظر سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان خراسان رضوي فعاليت مي نمايد و درجوارکارخانه  مستقر است ، نظارت بر شرکت هاي حمل و نقل سيمان را عهده دار بود و شرکت هاي حمل سيمان تحت نظارت اين دفتر و بر اساس برنامه و اعلام بار صادره از امور بازاريابي وفروش شرکت سيمان سبزوار ، نسبت به تحويل وحمل سيمان مشتريان اقدام مي نمايند.

اسکرول به بالا