سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

برگزاری دوره آموزشی، ایمنی و پیشگیری از حوادث

IMG_20190717_140307_580

IMG_20190717_140307_580
برگزاری دوره آموزشی، ایمنی و پیشگیری از حوادث
مدرس: مدیر محترم کارخانه(جناب آقای مهندس امیری)
محل برگزاری: واحد آموزش کارخانه سیمان سبزوار
تاریح برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

اسکرول به بالا