سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

اولین سمینار تخصصی حقوق مهندسی در شرق کشور

حقوق مهندسی  از شعبات جدیدی است که تا کنون به این عنوان شناخته و مطرح نشده است و در دانشگاه نیز درسی بعنوان حقوق مهندسی در میان سر فصل  دروس رشته حقوق و یا رشته های مهندسی وجود ندارد ، بلکه مطالب آن را میتوان به صورت پراکنده در میان سایر رشته ها بویژه رشته حقوق جزا و حقوق مدنی پیدا کرد . زمان آن فرا رسیده که صاحب نظران توجه خود را به این مهم معطوف نمایند .

اهداف برگزاری کارگاه

  • پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در نظام مهندسی ساختمان کشور
  • آگاهی مهندسان ساختمان با مسئولیت های قانونی حرفه ای و شغلی
  • حفظ و حراست از سرمایه ملی و مردمی با ارتقاء دانش حقوقی دست اندر کاران صنعت ساختمان کشور
  • ایجاد درک متقابل و تعامل دستگاه قضائی با نظام فنی و اجرایی کشور
  • تقویت علوم بین رشته ای و گسترش تحقیقات حقوقی و قراردادی و قانون گزاری متون
  • آموزش کارشناسان فنی و مهندسی آگاه به موازین حقوقی و قراردادی  و قانون گزاری  متون

توانایی مورد انتظار فراگیران در پایان دوره

  • آگاهی از قوانین و مقررات مورد عمل در نظام فنی و اجرایی و مهندسی ساختمان
  • آشنایی با جرائم ، تخلفات و مسئولیت های قانونی مهندسان ساختمان
  • تقویت دانش کارشناسی در امور فنی و ساختمانی با تاکید بر مقررات قضائی
  • توانایی فعالیت حرفه ای و نظام مند در سازمان صنفی مهندسان ساختمانی

زمینه های اشتغال زایی دوره

۱) فعالیت به عنوان عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

۲) فعالیت به عنوان کارشناس مهندسی قراردادها و پیمان

۳) فعالیت به عنوان بازرسی و کارشناسی در امور حرفه ای ساختمان

p1

p2

اسکرول به بالا