سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

Trees

انعکاس مسابقات ورزشی سیمان سبزوار از شبکه استانی خراسان رضوی

گزارش مسابقات دو استقامت و طناب کشی سیمان سبزوار به مناسبت روز جهانی کارگر از سیمای استانی خراسان رضوی

اسکرول به بالا