سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

انعقاد اولین قرارداد صادرات ارزی به ازبکستان

index

تصویری از نشست اولین قرارداد صادراتی ارزی سیمان سبزوار به ازبکستــــان

index

اسکرول به بالا