سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آنالیز سیمان سبزوار

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی دايا رهيافت ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۹۹,۴۲۵,۵۷۹,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۹۴۲,۸۶۶,۸۵۹,۹۱۹ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت (ساختمان ، تاسيسات و ماشين آلات) در اجراي مفاد بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور(و با عنايت به تمديد مهلت بند ز فوق طبق مفاد ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۹ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ سازمان امورمالياتي کشور دراجراي مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تا پايان سال ۱۳۹۸)و آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده ۱۴۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ و باهدف استفاده از مزاياي قانون و مصوبات فوق جهت خروج شرکت از مفاد ماده ۱۴۱ لايحه قانوني اصلاحي قانون تجارت ارائه می گردد.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

اسکرول به بالا