سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

990821

اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج

در نماد معاملاتی« سبزوا۱» از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۴  پیرو مجوز فعالیت و درخواست «صندوق سرمایه گذار ی اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس» مبنی بر بازارگردانی سهام شرکت «سیمان لار سبزوار»  در نماد معاملاتی «سبزوا۱»  قابل معامله در بازار  دوم  فرابورس ایران به اطلاع میرساند؛ بازارگردانی در نماد معاملاتی مذکور با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ آغاز میشود.

990821

اسکرول به بالا