سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع عمومی سیمان سبزوار

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

قابل توجه سهامداران گرامی : پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۵۴۳۴۰۶ و به استناد ماده ۱۲ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ برگزار و اهم مطالب مطرح شده در این بخش قابل مشاهده و دریافت می باشد.

اسکرول به بالا