سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

اطلاعات تکمیلی و زمان بندی مراسم افتتاحیه سومین همایش صنعت سیمان و افق پیش رو + آدرس دسترسی

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو - سیمان سبزوار

در صورت تمایل به حضور در این همایش می توانید از این کروکی استفاده نمایید.

 

آدرس دسترسی به همایش
مسیر دسترسی به همایش

عنوان و ساعت کارگاههای آزمایشی

2-hamayesh

برنامه+زمانی

نهایی+مقاله+ها

اسکرول به بالا