سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر متن خبر آگهی مناقصه معدن آلوویوم سیمان سبزوار

اجرای مناقصه معدن آهک میرعلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای مناقصه لطفاً فایل زیر را دانلود نمایید.

دریافت فایلهای اجرای مناقصه معدن آهک میر علی (سیمان سبزوار)

اسکرول به بالا