سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی مناقصه پیمانکاری استخراج، جابجایی و دپوسازی مواد معدنی

شرکت سیمان لار سبزوار در نظر دارد قرارداد پیمانکاری استخراج، حمل، جابجایی و دپوسازی مواد معدنی را از طریق برگزاری مزایده محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است.

جهت مشاهده متن کامل آگهی مناقصه محدود لطفا روی این قسمت(دریافت فایل آگهی) کلیک نمایید.

announcement-991202

اسکرول به بالا