سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع عمومی سیمان سبزوار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام(نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ در محل حسینیه باقرالعلوم به آدرس: سبزوار ، خیابان شهید مطهری تشکیل می گردد شرکت فرمایند.

دستور جلسه : انتخاب اعضاء هیات مدیره.

لذا از سهامداران محترم درخواست میگردد با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام و کارت ملی برای دریافت برگه حضور در مجمع در ساعات اداری (۸ صبح الی ۱۴:۳۰ ) در تاریخ یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۹۵ به امور سهام شرکت واقع در سبزوار ، خیابان شهید مطهری، نبش مطهری ۱۰ ساختمان شرکت سیمان سبزوار(طبقه اول) مراجعه نمایند.

ضمنا اشخاص(حقیقی و حقوقی) که مایلند عضو هیات مدیره شرکت گردند می توانند تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ فرم مخصوص را در امور سهام واقع در آدرس فوق تکمیل نمایند. سهامداران محترم جهت اطلاع بیشتر و هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن ۴۴۰۲۲ (پیش شماره ۰۵۱) تماس حاصل نمایند.

هیات مدیره شرکت سیمان سبزوار

اسکرول به بالا