سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

Majma97

آگهی دعوت مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

اسکرول به بالا