سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

990319

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله از عموم سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۰صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ در محل تالار کاشفی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه مذکور در روزهای پنج شنبه مورخه۹۹/۰۳/۲۹ و جمعه مورخه۹۹/۰۳/۳۰ از ساعت ۸ الی ۱۴ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در سبزوار- خیابان مطهری- نبش مطهری ۱۰- ساختمان مرکزی سیمان سبزوار امور سهام مراجعه فرمایند. برای حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر توسط سهامدار یا نماینده قانونی وی الزامی است.
دستور جلسه:
– اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
– اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید
– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

هیأت مدیره شرکت سیمان لار سبزوار

اسکرول به بالا