سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ که به حد نصاب نرسید  از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت  ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ در محل سبزوار خيابان طالقاني نرسيده به ميدان شهيد فهميده حسينيه نجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ساير موارد

اسکرول به بالا