سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر متن خبر آگهی مناقصه معدن آلوویوم سیمان سبزوار

آگهی خرید سنگ آهن

احتراماً ، شرکت سیمان سبزوار در نظر دارد سنگ آهن هماتیت مورد نیاز خود را از طریق مناقصه با مشخصات ذیل تامین نماید . کلیه صاحبان معادن و تامین کنندگان میتوانند قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ در پاکت دربسته به آدرس  سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری۱۰ ، ساختمان سیمان ، طبقه شش ، دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.

تناژ درخواستی ۲۰۰۰۰ تن. Fe2o3 بیشتر از ۴۵ ، رطوبت ۲% 

محل تحویل به نشانی: سبزوار. کیلومتر ۷۰جاده روداب ،  بعد از روستای پروند کارخانه سیمان سبزوار

 
اسکرول به بالا