سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر مجمع سیمان سبزوار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سيمان لار سبزوار(نوبت دوم)

نظر به اينکه در تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه سهامداران شرکت سيمان لار سبزوار منتشر شده در روزنامه خراسان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲ بعلت به حد نصاب نرسيدن تشکيل نگرديد، بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سيمان لار سبزوار (سهامي عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ دعوت مي شود تا در جلسه مجموع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال منتهي به ۱۳۹۵/۶/۳۱ که راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در محل سبزوار، تالار کاشفي، مجمتع فرهنگي هنري اسرار، واقع در خيابان شهيد مطهري، ميدان لاله تشکيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هيئت‌ مديره و بازرس قانوني شرکت در خصوص صورت هاي مالي
۲- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۳- انتخاب بازرس قانوني
۴- تعيين روزنامة
۵- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
سهامداران عزيز يا نمايندگان قانوني آنها ميتوانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه در تاريخ های ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه با در دست داشتن کارت ملي و سند سهام به امور سهام شرکت واقع در سبزوار، خيابان مطهري، نبش مطهري ۱۰ ، طبقه اول ، ساختمان سيمان سبزوار مراجعه نمايند.
سهامداران محترم جهت اطلاع بيشتر مي توانند با شماره تلفن ۴۴۰۲۲-۰۵۱ تماس حاصل نمايند.

اسکرول به بالا