تماس با واحد سهام

شماره تلفنهای داخلی:

مدیریت: ۳۴۰

داخلی کاربران: ۳۴۱ الی ۳۴۲

لطفا جهت کلیه مکاتبات با واحد سهام از ایمیل زیر استفاده نمایید. همچنین پرسش و پاسخهای خود را (از قبیل عدم دریافت سود و یا سند نهایی سهام) نیز با همین ایمیل آدرس در میان بگذارید.

ایمـیـل: share[at]sabzevarcement[dot]com

فکس: ۸۹۷۸۰۵۷۶ – ۰۲۱