تجدید ارزیابی؛ راه افزایش قیمت سیمان

صنعت سیمان یکی از صنایع پایه کشورها به شمار می‌رود. به‌گونه‌ای که میزان مصرف سیمان یکی از شاخص‌های توسعه کشورها محسوب می‌شود. کشور ما بعد از انقلاب و در دهه ۸۰ شاهد جهش تولید این ماده استراتژیک بود و کارخانه‌های تولیدی سیمان ظرفیتی معادل ۹۰ میلیون تن در سال را دارا هستند. با ‌وجود این امروزه به دلیل رکود صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی، این صنعت با حدود ۶۰ درصد ظرفیت فعال است و حتی شرکت‌ها برای فروش این میزان هم دچار مشکل هستند. نکته مهم‌تر اینکه قیمت سیمان آن‌قدر در طول این سال‌ها با نرخ‌گذا...
بیشتر