تکمیل فرم وکالتنامه پیوست شده جهت برگزاری مجمع افزایش سرمایه

13990331 (2)
سهامدار محترم  با سلام؛    احتراماً، ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی، با توجه به شرایط بحرانی اپیدمی بیماری کرونا و اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره 050/98ب/440 مورخ 1398/12/26 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفع مخاطرات ناشی از تجمعات عمومی و از یک سو ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت، از شما سهامدار عزیز دعوت می گردد تا وکالت نامه پیوست شده را پس از تکمیل و تأیید گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی مجدداً به شرکت ...
بیشتر