آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ( نوبت دوم )

مراسم افتتاحیه نمایشگاه
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ( نوبت دوم ) شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام )  به شماره ثبت 1353 و شناسه ملي 10380131896 نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ( نوبت اول ) شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ 1399/03/31 پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان مورخ 1399/03/18 به علت عدم حصول حدنصاب قانونی تشکیل نگردید ، از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم ) این شرکت که در ساعت...
بیشتر