سهامدار درصدی سبزوار وارد بورس می شود. آخرین خبرها از شرکتی که ارزش آن طی دو سال ۵۰ برابر شده است.

Mr Majidi
گفتگوی ویژه بورس 24 با محمد حسین مجیدی مدیرعامل سنجش سهام سیمان سبزوار 1. دلیل رشد قابل توجه قیمت سهام سیمان لار سبزوار در ماه های قبل چیست؟ با توجه به سیاست های کلان اقتصادی و اقبال عمومی به بازار سرمایه بخشی از رشد سهام ناشی از این موضوع بوده است . اما سیاست گذاری ها و فعالیت های هیات مدیره جدید باعث افزایش فروش هم از منظر قیمتی و هم از منظر تناژی شد. همچنین تغییر ساختار شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار که از زیرمجموعه های شرکت سیمان لار سبزوار است قطعا بر افزایش قیمت سهام اثر گذاشته است. الب...
بیشتر